Varför Skellefteå?

Välkommen till Skellefteå – Här får vi stora saker att hända!

Skellefteå växer! Idag bor 72 000 människor i Skellefteå. År 2030 kommer vi att vara 80 000 invånare. Ca 2 200 personer/år väljer att flytta hit. För att nå målet behövs 4 000 nya bostäder och 4 000 nya arbetstillfällen. Därför pågår idag en mängd aktiviteter och vi investerar stort för att utveckla Skellefteå.

Vår Plats 

Med god tillgång till förnyelsebar energi, bra transportförbindelser och avgörande naturtillgångar i närområdet,
är Skellefteå optimalt för nya industrietableringar.

 • Skellefteå äger sitt egna energibolag, Skellefteå Kraft, där all egen produktion från förnybara energikällor, så som vind- och vattenkraft. 
 • Världsledande återvinningsanläggning av elektronikskrot. Från dessa material utvinns främst koppar, guld och silver.
 • Skellefteå ligger långt fram vad gäller biogas och att omvandla matavfall till biogas.
 • 480 000 hektar skog skapar förutsättningar för en stark industri med stor kunskap och kompetens, likväl som avancerad forskning inom träteknik. 
   

Vår kraft

I Skellefteå finns en kraft hos människorna, näringslivet, kommunen – hela samhället. Det tar oss långt!

 • Skellefteå har tillgång till relevant kompetens för att möta företagens framtida behov.
 • Campus Skellefteå är en förlängd arm till de två universiteten, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet samt de statliga forskningsinstitutet SP Trä och SP Energi.
 • Skellefteå har lång erfarenhet av exporttung och storskalig industri och kompetensen för att bedriva den hållbart.
 • I Skellefteå finns ett attraktivt kluster av innovativa start-ups med nätverket The Lodge, Skellefteå science city och miljön på The Great Northern i spetsen.

Vår framtid

Vi har satt upp en vision som guidar oss mot en hållbar framtid. Den är vi fast beslutna att nå.

 • Skellefteås vision: En framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.
 • Vi har tydliga mål och strategier för att växa hållbart – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
 • Stora satsningar görs på kultur, evenemang och friluftsliv.

Casestories

Skellefteåföretagen levererar idrottsredskap till hela världen

På flera av världens största idrottstävlingar och i aktivitetsparker runt hela jorden används redskap som tillverkats i Skellefteå. Smarta val och lyckade satsningar har bidragit till att en stor andel av Nordic Sports, Latitude 64:s och Fugu Sports produkter går på export. Nordic Sport är en av världens största…

Läs mer

Boliden sitter på en guldgruva av framtidens teknik

I en bransch som globalt sett är kvar i den traditionella gruvbrytningen har Boliden genomgått en digital transformation och positionerat sig som en av världens främsta gruvor när det gäller automation. Där de största gruvjättarna – som kan vara tio gånger större än Boliden – inte gjort sin hemläxa i…

Läs mer

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt!

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för vårt mål att växa till 80 000 invånare år 2030. Målsättningen för vårt arbete är att du som företagare ska ha de absolut bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla ditt företag med basen i Skellefteå kommun.

Välkommen att kontakta oss på Näringslivskontoret!

Kontakta oss

Vår Plats 

Med god tillgång till förnyelsebar energi, bra transportförbindelser och avgörande naturtillgångar i närområdet, är Skellefteå optimalt för nya industrietableringar.

Energi

Skellefteå äger sitt egna energibolag, Skellefteå Kraft, där all egen produktion från förnybara energikällor (vattenkraft och vindkraft). De senaste åren har Skellefteå Kraft gjort stora investeringar i bland annat vindkraft och satsat på att utveckla vindkraft i kallt klimat. Skellefteå ligger i Energiområde 1, vilket automatiskt innebär ett lägre energipris. 

återvinning

I Skellefteå lämnar företag minimal miljöpåverkan:
I Skelleftehamn finns i dag en världsledande återvinningsanläggning av elektronikskrot. Från dessa material utvinns främst koppar, guld och silver. 
Skellefteå ligger långt fram vad gäller biogas och att omvandla matavfall till biogas.
I Skellefteå finns hög kompetens både inom offentlig förvaltning och privat näringsliv vad gäller miljöfrågor för storskalig industri, vilket skapar effektiva processer vid miljötillstånd, men även för utveckling av samarbeten med det kringliggande näringslivet.

Vår kraft

I Skellefteå finns en kraft hos människorna, näringslivet, kommunen – hela samhället. Det tar oss långt!

Kompetens

Skellefteå har tillgång till relevant kompetens för att möta företagens framtida behov. Campus Skellefteå är en förlängd arm till de två universiteten, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet samt de statliga forskningsinstitutet SP Trä och SP Energi.

Skellefteå har lång erfarenhet av exporttung och storskalig industri och kompetensen för att bedriva den hållbart, men det finns även ett attraktivt kluster av innovativa start-ups med nätverket The Lodge, Skellefteå science city och miljön på The Great Northern i spetsen.

 

Vår framtid

Vi har satt upp en vision som guidar oss mot en hållbar framtid. Den är vi fast beslutna att nå.

Vi har tydliga mål och strategier för att växa hållbart – socialt, ekonomiskt och miljömässigt och stora satsningar görs på kultur (nytt kulturhus), evenemang och friluftsliv.

Skellefteås vision:

En framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.