Sara kulturhus – ett bygge på högsta nivå

Sara kulturhus blir en av världens högsta byggnader i trä. Men det är mer än höjden som är världsklass. Konstruktionen är ett resultat av lokalt samarbete med unik kompetens inom träbyggande.
– Det är samarbeten över gränserna och kompetenser som möts från alla led, säger Daniel Wilded, affärsutvecklare på Martinsons byggsystem.

”… att det fanns ett sam-vett i naturen som höll ihop allt, att träd, vatten, myra, björn, ekorre, kråka och sork alla visste om varandra? …”

Precis som Sara Lidman skriver i Järnkronan ska ett kulturhus i Skellefteå vara resultatet av ett kretslopp och utgå från ett livscykelperspektiv där allt hänger ihop. Råvaran, arbetskraften och den lokala byggtekniken – det mesta hämtas lokalt.

Martinsons är ett av de företag som är med och bygger Sara kulturhus. Företaget har som uppgift att leverera stommen till huset. Produktionen sker i Bygdsiljum, sex mil utanför Skellefteå. Martinsons använder två material, limträ som används till pelare och balkar och korslimmat trä i skivor. På så sätt kan man först bygga upp en skelettstruktur som sedan kläs med skivor för att skapa väggar, bjälklag och tak.

Daniel Wilded betonar att det lokala samarbetet är en framgångsfaktor i projektet.

– Råvaran är superlokal till att börja med. Det är virke från våra skogar runt Skellefteå. Sen är flera av våra underleverantörer lokala. Det är en stor fördel och har varit grymt effektivt. Tillsammans har vi rätt kompetens, erfarenhet och kan bidra med många fiffiga lösningar, säger han.

Att många av de inblandade företagen finns i och runt Skellefteå är ingen slump, menar Daniel.

– Skellefteå är en trästad av en anledning. Vi har en gedigen historia av träkunskap och träindustri, både snickeri och storskalig byggnation. Här har Skellefteå kommun varit bidragande orsak till att industrin utvecklats genom åren, säger han.

Monteras i Renholmen

Martinsons skickar delar av konstruktionen till Renholmen norr om Byske, där företaget Derome har som uppgift att montera färdiga hotellrum. Fabriken är uppdelad i olika processer. En station lägger golv, en annan gör tak och en tredje målar. Till sist skickas färdiga, fyrkantiga paket till byggplatsen.

Även hos Derome lyfter man styrkan i det lokala.

– Vi har märkt att personalen har vuxit av jobba med ett lokalt projekt. Man känner en stolthet över att bygga ett världsunikt hus som ska finnas här, säger Petra Eriksson, affärschef på Derome.

Förutom Martinsons och Derome finns en rad andra lokala aktörer med i projektet. Burträskföretaget TK Botnia har varit konstruktör och projekterat. Skellefteå Kraft samarbetar med ABB kring en helhetslösning av energiaspekterna i huset. Bygghissar från Alimak används vid bygget.

Gynnar träbyggandet

Petra Eriksson på Derome tror att projektet kan gynna träbyggandet i Skellefteå framåt.

– Vi ser jättepositivt på att man sätter Skellefteå på kartan. Att kunna bjuda in kunder från hela världen och visa vad man kan göra av trä – det är en otrolig grej. Det här kommer att bli Skellefteås motsvarighet till vad ishotellet är i Jukkasjärvi, säger hon.

Daniel Wilded tycker att ordet ”tillsammans” sammanfattar bygget av Sara kulturhus bäst.

– Det är ett lagspel. Det är samarbeten över gränserna och kompetenser som möts från alla led. Från beställare till totalentreprenörer till leverantörer. Det är inte Martinsons som byggt det här huset, vi har varit med tillsammans med många andra, säger han.

Sara kulturhus – ett bygge på högsta nivå

Sara kulturhus blir en av världens högsta byggnader i trä. Men det är mer än höjden som är världsklass. Konstruktionen är ett resultat av lokalt samarbete med unik kompetens inom träbyggande. – Det är samarbeten över gränserna och kompetenser som möts från alla led, säger Daniel Wilded, affärsutvecklare på…

Northvolteffekten – en positiv laddning för hela Skellefteå

Batterifabriken Northvolts etablering ger ringar på vattnet över hela Skellefteå kommun. Byggboom, satsningar på infrastruktur och en stor framtidstro följer i spåren av fabriksbygget – en Northvolteffekt. – Det här gynnar alla, säger Sofia Lindström på Västerbottens handelskammare. På Bergsbyns industriområde växer Europas största batterifabrik fram. Fabriken byggs…

Skellefteås framgångar en nationell angelägenhet

Northvolts beslut att etablera Europas största batterifabrik i Skellefteå har placerat kommunen i en unik sits. Här investeras det mest per capita av samtliga kommuner i Sverige och satsningarna ska inte bara ske socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart – utan också på kort tid. Något som kräver samarbete med aktörer på…

Gröna förutsättningar skapar unika tillväxtmöjligheter

Skellefteåregionen håller på att bli en av de mest attraktiva i Europa. Med ett robust elnät och nästan obegränsad tillgång till förnybar energi attraherar kommunen elintensiv industri och nya branscher. Christoffer Svanberg på Node Pole slår fast att Skellefteå är en helt unik plats i Europa just nu. Det här…

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt!

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för vårt mål att växa till 80 000 invånare år 2030. Målsättningen för vårt arbete är att du som företagare ska ha de absolut bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla ditt företag med basen i Skellefteå kommun.

Välkommen att kontakta oss på Näringslivskontoret!

Kontakta oss