Northvolteffekten – en positiv laddning för hela Skellefteå

Batterifabriken Northvolts etablering ger ringar på vattnet över hela Skellefteå kommun. Byggboom, satsningar på infrastruktur och en stor framtidstro följer i spåren av fabriksbygget – en Northvolteffekt.
– Det här gynnar alla, säger Sofia Lindström på Västerbottens handelskammare.

På Bergsbyns industriområde växer Europas största batterifabrik fram. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2023. Idag har Northvolt ett tjugotal anställda på plats och år 2025 räknar man med 3 000 anställda.

Men etableringen påverkar långt fler än de som får jobb på fabriken. Det handlar om allt från underleverantörer, nyetableringar av företag, byggboom för bostäder och en känsla av vind i seglen runt om i Skellefteå kommun.

Det menar Lars Westin, professor i regionalekonomi och verksam vid Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet.
– Dels finns en direkt effekt. Det kommer igång ett byggande som genererar verksamhet i kommunen. Marknaden och människor får en signal om att det kan bli jobb här. Sen finns också indirekta effekter. Det blir mer människor och mer pengar i omlopp, via bland annat hotell och handel, säger han.

”Satsas långsiktigt”

En som märkt av det är ICA-handlaren Joacim Nilsson, som just nu gör en ometablering och utbyggnad av ICA Supermarket i centrala Skellefteå. Butiken ska få modernare lokaler vid CK-gallerian.
– Jag tycker att det märks både hos kommunen och privata aktörer att man vill ta till vara på möjligheterna som Northvolt för med sig. Det satsas långsiktigt för att försöka möta de behov som finns, men också för att ta tillvara på möjligheterna, säger han.

Unikt

Kristina Sundin Jonsson är kommundirektör i Skellefteå. Hon har ett hektiskt schema dessa dagar och kan konstatera att det är en spännande tid att leda arbetet i kommunen.
– Det är något som man knappt kunde tro att man skulle få uppleva. Det innebär en total vändning i utvecklingen för Skellefteå. Det som händer just nu är den största industrietableringen på decennier. Det är helt unikt. Man får gå tillbaka 50 eller 100 år för att hitta motsvarigheter i Sverige. Från att Skellefteå har varit stagnerande i sin utveckling, till att få vara med och uppleva det här – det är en total vändning, säger hon.

Kristina konstaterar att batterifabriken kommer att förändra Skellefteå.
– Det kommer att påverka hela samhället: infrastruktur, skolor, förskolor, ja egentligen allt. Och det som är unikt är att de här förändringarna kommer att behöva ske otroligt snabbt.

Något som kommer behövas i ett växande Skellefteå är nya bostäder. Just nu satsar flera privata aktörer, som Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad, på byggande i Skellefteå. Och investeringarna i kommunen stannar inte vid bostäder.

– Just nu investerar Skellefteå mest per capita i Sverige. Det kommer att sätta höga krav på våra prioriteringar. Vilka investeringar behövs för ett växande samhälle? Det behövs också regionala och nationella prioriteringar. För den här etableringen kommer att påverka hela norra Sverige och också norra Sverige i stort. Det är så stort att man inte kan klara det själv. Nu har vi verkligen möjlighet att hitta en bra modell för hur man kan arbeta med samhällsomvandling på alla nivåer, säger Kristina.

Främjar regionen

På Västerbottens Handelskammare kan man bara instämma. Sofia Lindström som är koordinator på kontoret i Skellefteå menar att fabriken innebär ett uppsving för hela regionen.
– Etableringen påverkar hela näringslivet. Vi ser många nyetableringar av andra företag. Dessutom kräver fabriken sitt utifrån infrastrukturen. Det främjar hela regionen att Northvolt etablerar sig här, säger hon.

Den enskilt största infrastruktursatsningen i norra Sverige på över 100 år är Norrbotniabanan. Elisabeth Sinclair som är projektledare på Norrbotniabanegruppen anser att Northvoltfabriken har skyndat på byggandet och förstärkt argumenten.
– Vi har väldigt goda argument i botten. Men det är klart att Northvoltetableringen har förstärkt dem. Inte minst när det gäller färdigställandet. Northvolt gör att kunskapen om regionen ökar. Folk blir intresserade. Självklart bidrar det till att Norrbotniabanan blir mer självklar för fler i beslutsfattande position, säger hon.

Möjliggör mycket

Det är inte bara järnväg som behövs när Northvoltfabriken byggs. Batterifabriken påverkar också Port of Skellefteå. De första större godsvolymerna med material börjar komma i containrar i slutet av 2021. Det är dessutom på gång ett antal underleverantörer till Northvolt, som både kommer ta in och skicka ut gods, berättar hamnchefen Lars Widelund.
– Det här kommer möjliggöra mycket för oss. Vi får tillbaka containertrafiken som vi tidigare hade fram till 2006. Det innebär bättre förutsättningar för det lokala näringslivet, säger han.

I hamnen görs just nu dessutom historiska satsningar – bland annat byggs en helt ny kaj på norra sidan. Processen har blivit mer brådskande i och med batterifabriken.
– Tanken var först att ha kajen på norra sidan klar år 2030. Nu är planen att ha den klar 2024. Vi skyndar alltså på det sex år, säger Lars.

”Sikta mot 100 000”

Och apropå år 2030 – Skellefteås befolkningsmål är att ha 80 000 invånare 2030. Idag är siffran nästan 73 000. Men professor Lars Westin vid Centrum för regionalvetenskap menar att kommunen borde sikta ännu högre än så. Nyckeln är en fortsatt satsning från kommunen på att bygga bostäder.
– Med 100 000 invånare skulle staden placera sig på en ny nivå, bli intressant för fler och ett större spektrum av arbetsgivare, arbetstagare och bostadssökande, säger han.

Och att nå dit är långt ifrån någon omöjlighet, menar Lars Westin.
– Hela världen växer, Sveriges befolkning växer. Skandinavien är otroligt attraktivt ur ett globalt perspektiv. Varför skulle inte Skellefteå kunna växa ännu mer?

Kommundirektören Kristina Sundin Jonsson håller med om att det är bra med höga ambitioner.
– Vi planerar nu för ett samhälle med betydligt fler än 80000 invånare. Vi har alla möjligheter att växa i den storleksordningen som Lars Westin anger. Man måste visa på starka, stora ambitioner. Och sådana finns det i Skellefteå, säger hon.

Skellefteå – platsen där digitala näringar frodas

På 80-talet investerade Skellefteå, som en av de absolut första kommunerna, i en superdator. En fingervisning som gett ringar på vattnet då Skellefteå idag är en plats där digitala och kreativa näringar frodas. – Här finns alla förutsättningar för den digitala sektorn – bra stöd, korta beslutsvägar, aktuella utbildningar…

Campus Skellefteå ett utbildningsnav inom digitaliseringen

Skellefteå fortsätter att vara riktigt hett. Platsen har de senaste åren vuxit fram till en svensk och europeisk symbol för tillväxt, framtidssäkra energilösningar och banbrytande teknik. En av de faktorer som möjliggör den här utvecklingen är Campus Skellefteå. De senaste årens teknikstarka företagsetableringar har varit en starkt bidragande orsak till…

Behovet av högre utbildning ökar när Skellefteå växer

Skellefteå genomgår en stor expansion och får ett alltmer avancerat näringsliv, vilket innebär ett ökat behov av högre utbildning. – Det skapar goda förutsättningar att utveckla tillgången till högre utbildning i Skellefteå, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå. Nyetableringarna, med Northvolt som största draglok, innebär…

Skellefteås showroom visar platsens styrkor för omvärlden

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och Skellefteå befinner sig mitt i landets mest expansiva och blomstrande region. Här finns den nya industrins växtplats och intresset för platsen är stor. Som ett led i detta slår Showroom Skellefteå upp portarna i The Great Northern – det blir första…

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt!

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för vårt mål att växa till 80 000 invånare år 2030. Målsättningen för vårt arbete är att du som företagare ska ha de absolut bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla ditt företag med basen i Skellefteå kommun.

Välkommen att kontakta oss på Näringslivskontoret!

Kontakta oss