Energin kommer från Skellefteå

När det kommer till tillväxt och utveckling inom området förnybar energi riktas världens blickar mot Skellefteåregionen. Här investeras tiotals miljarder kronor – när resten av världen befarar recession så är det expansion det pratas om här.
– Jag är helt övertygad om att vi kan bli modellen i världen som visar hur man gör för att möta klimatutmaningarna med ett förnybart samhälle och innovativ tillväxt, säger Joachim Nordin, vd och koncernchef på Skellefteå Kraft.

Det kommunalt ägda kraftbolaget Skellefteå Kraft är i centrum av en rad gröna investeringar och har gått in som delägare i Northvolt och det som ska bli Europas största batterifabrik för elfordon. Den totala kostnaden för den första fabriken hamnar på 30 miljarder kronor. I ett samarbete med EIT InnoEnergy erbjuder nu energibolaget startups med idéer inom bland annat energilagring, mobilitet, flexibilitet i elnätet och elektrifiering att delta i ett utvecklingsprogram, Accelerate Skellefteå.
– Detta är en satsning där vi välkomnar Europa att vara med och skapa ett samhälle som drivs av förnybar energi. Vi ser fram emot att ta del av nya idéer som kan utveckla Skellefteå Krafts befintliga verksamhet men också generera nya produkter och tjänster med fokus på hållbar energiinnovation, säger Joachim.

Det europeiska samverkansbolaget EIT InnoEnergy har också fått i uppdrag av EU-kommissionen att driva European Battery Alliance för att säkerställa att Europa inte längre hamnar på efterkälken i batteriproduktionen som i dag leds av Asien. Tillsammans med Skellefteå kommuns långsiktiga strategi mot infrastrukturinvesteringar inom förnybar energi ser man mycket positivt på framtiden.
– Skellefteå är i en unik position med energitillgången som finns här vilket tilltalade Northvolt. De måste ha grön el för att kunna bygga gröna batterier och den höga effekten som krävs och där kommer vi in med vår förnybara elproduktion och vårt väl utbyggda elnät, säger Joachim.

Vatten och vind – ett naturligt batteri

Northvolt behöver ha tillgång till minst 300 megawatt, det är två gånger vad hela Skellefteå förbrukar.
– Här finns världens billigaste och stabilaste el och den är 100 procent förnybar – då behövs ett energibolag som vågar ta språnget tillsammans med Northvolt och kommunen. Vi vill gå först och visa hur klimatomställningen ska gå till, säger Joachim.

Sedan tidigare har Skellefteå Kraft investerat i Blaiken vindkraftpark som är en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Europa och som producerar 700 gigawattimmar per år.
– Vattenkraften och vindkraften balanserar upp varandra i ett förnybart energisystem. Vindkraft är en fantastiskt förnybar källa men det är inte alltid det blåser, då är den planerbara vattenkraftproduktionen ett bra komplement. Tillsammans utgör de båda kraftslagen Norrlands gröna batteri, säger Joachim.

Satsar på elflyg

Han är övertygad om att det ena kommer föda det andra – med Northvolt som den största energietableringen i Europa behöver regionen växa med tiotusentals människor, bostäder och industrier. Då är det viktigt att skapa en hållbar tillväxt och ta tillvara de möjligheter den skapar. Se bara på några exempel som är på gång:

Tillsammans med Northvolt och EIT InnoEnergy investerar Skellefteå Kraft för att etablera Skellefteå Airport som ett testcenter för kommersiellt elflyg.

2021 kommer Sara Kulturhus i Skellefteå att invigas och det väntas bli en av världens högsta byggnader i trä – och världens energismartaste kulturhus.

Skellefteå Kraft har ingått samarbete med ABB för att koppla samman byggnadens energisystem med stadens energisystem. Artificiell intelligens ska därefter styra energiflödet i kulturhuset så att det används där det behövs mest.
– Vi känner oss som nyckeln i allt som händer, men det är väldigt få saker vi kan göra helt själva, det behöver ske i samverkan med andra. Våra energilösningar utvecklas därför ofta genom samarbeten med mindre innovationsdrivna bolag, säger Joachim. Och det är där som EIT InnoEnergy kommer in i bilden.

Världens största program

Sedan start, när Northvolt bestod av tre personer, har EIT InnoEnergy investerat cirka 100 miljoner kronor i bolaget. I dag har EIT InnoEnergy etablerat sig med ett kontor i Skellefteå för att vara på plats där allt händer. Härifrån ska EIT InnoEnergy stötta nyföretagande inom hållbar energi och elektrifiering. Deras acceleratorprogram Highway, är världens största i energisektorn och omfattar 300 bolag i Europa som kommit till efter en unik modell.
– Vår portfölj bygger på ett hållbart tänkande där startups ges tid att växa till sig. Vårt uppdrag är att stödja innovationer som kan växa till sig och bli embryon för framtidens industri. Allting kokar ner till den framtidstro och möjligheter som vi ser här, speciellt vad gäller den traditionella basnäriningen som gruvindustrin och energi som blir viktiga partners att koppla samman med den nyföretagande och innovation, säger Kenneth Johansson, vd på EIT InnoEnergy Scandinavia.

Redan i dag har man satsningar tillsammans med Skellefteå Kraft och kommunen.
– Man kan säga att insatserna vilar på tre konkreta ben så här långt: fler utbildningar, mer infrastruktur och att skapa större möjligheter för småföretagarna, säger Kenneth.

Deras roll kan även handla om att nyttja redan befintliga företag i portföljen och ta deras kunnande till Skellefteå.
– Vi har en hel meny av entreprenörer vars initiativ kan vara användbara i regionen. Det gör att Skellefteå sätts på kartan, vi skapar leveranskedjor, en starkare ekonomi och i slutändan fler arbetstillfällen, menar Kenneth.

Innan idéer får kommersiell bärighet finns det alltid en tid av ekonomisk osäkerhet och då finns EIT InnoEnergy med som en garant.
– Vi har musklerna att investera i ett tidigt skede och vi har bra bevis på saker som aldrig skulle ha hänt om vi inte klivit in. Att investera med den framtidstro som finns här och i så spirande miljöer så pratar vi om extremt goda förhållanden – får man alla parter att samspela så ger det bra resultat, säger Kenneth.

Sara kulturhus – ett bygge på högsta nivå

Sara kulturhus blir en av världens högsta byggnader i trä. Men det är mer än höjden som är världsklass. Konstruktionen är ett resultat av lokalt samarbete med unik kompetens inom träbyggande. – Det är samarbeten över gränserna och kompetenser som möts från alla led, säger Daniel Wilded, affärsutvecklare på…

Northvolteffekten – en positiv laddning för hela Skellefteå

Batterifabriken Northvolts etablering ger ringar på vattnet över hela Skellefteå kommun. Byggboom, satsningar på infrastruktur och en stor framtidstro följer i spåren av fabriksbygget – en Northvolteffekt. – Det här gynnar alla, säger Sofia Lindström på Västerbottens handelskammare. På Bergsbyns industriområde växer Europas största batterifabrik fram. Fabriken byggs…

Skellefteås framgångar en nationell angelägenhet

Northvolts beslut att etablera Europas största batterifabrik i Skellefteå har placerat kommunen i en unik sits. Här investeras det mest per capita av samtliga kommuner i Sverige och satsningarna ska inte bara ske socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart – utan också på kort tid. Något som kräver samarbete med aktörer på…

Gröna förutsättningar skapar unika tillväxtmöjligheter

Skellefteåregionen håller på att bli en av de mest attraktiva i Europa. Med ett robust elnät och nästan obegränsad tillgång till förnybar energi attraherar kommunen elintensiv industri och nya branscher. Christoffer Svanberg på Node Pole slår fast att Skellefteå är en helt unik plats i Europa just nu. Det här…

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt!

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för vårt mål att växa till 80 000 invånare år 2030. Målsättningen för vårt arbete är att du som företagare ska ha de absolut bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla ditt företag med basen i Skellefteå kommun.

Välkommen att kontakta oss på Näringslivskontoret!

Kontakta oss