Campus Skellefteå säkerställer framtidens kunskapsbehov

Hela Skellefteå vibrerar. Nya miljardetableringar med batteritillverkaren Northvolt i spetsen får positiva effekter för näringslivet och det arbetas intensivt för att lösa alltifrån bostadsbehov till rekryteringsfrågor. Mitt i allt detta finns Campus Skellefteå, som får en nyckelroll för att möjliggöra utvecklingen.
– Den industri som växer fram här är inte bara ny i Sverige utan hela Europa, vilket självklart påverkar kraven på både forskning och kompetensomvandling, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå.

Sedan länge är Campus Skellefteå via Luleå tekniska universitet (LTU) en samlingspunkt för tekniska innovationer och praktiskt tillämpad forskning inom de områden som har en stark koppling till regionen: träteknisk forskning, elkraftteknik och distribuerade datorsystem. Närheten till exempelvis branschledande träförädlingsföretag och hållbar energiproduktion har bidragit till den framstående position Campus Skellefteå har även internationellt inom dessa områden.

– De här forskningsområdena har definitivt hamnat i hetluften nu när framtidens samhällen växer fram, både här i Sverige och i övriga världen. Det är alltifrån hållbart träbyggande för att lösa expansionens behov och energiutveckling, till faktorer som cybersäkerhet och hur elnätet ska klara en ökad belastning, säger Ida Lindh.

”Utbildningar som matchar kompetensbehovet”

Ända sedan det stod klart att Northvolts mångmiljardinvestering i en ny batterifabrik skulle hamna i Skellefteå har synen på platsens framtid förändrats. Bara Northvolt i sig förväntas skapa tusentals nya arbetstillfällen och dessutom etableras en rad andra företag med direkt koppling till Northvolts batteriproduktion.

Till detta kommer en snabbt växande spelbransch. Arctic Game Lab är Europas snabbast växande spelkluster och LTU:s spelutvecklarutbildningar har de senaste åren kompletterats med inte mindre än sex ytterligare YH-utbildningar. Det innebär flera hundra ytterligare studenter som både bidrar till den växande spelindustrins behov, men också nya företag och attraktionskraft som i sig bidrar till fler etableringar i området. Med nya etableringar och ett växande, allt mer avancerat näringsliv förväntas arbetsmarknaden i Skellefteå växa med hela 27 % fram till 2030.

– Just tillgängligheten till utbildning är en faktor som är extremt viktig för en framtidskommun som Skellefteå. Här spelar Campus Skellefteå en viktig roll för framväxten av våra nya industrier, säger Ida Lindh.

Samarbeten för att skapa framtidens utbildningar

Förutom Campus Skellefteås samarbete med LTU bedrivs här även forskning inom vård och hälsa via Umeå universitet och forskningsinstitutet RISE erbjuder testmiljöer och forskningsstöd inom områden som träbyggande, digitalisering och vindkraft i kallt klimat. Nu ses möjligheterna över för att kunna rigga utbildningar och forskning för att ännu bättre passa de nya utbildningsbehov som växer fram.

– För att möjliggöra den storskaliga kompetensomvandling vi står inför, samtidigt som vi tar tillvara på möjligheterna med att vi på många sätt tar täten i den hållbara energiomställningen, så gäller det att hitta smarta samarbeten med rätt aktörer både nationellt och internationellt. Bland annat har vi ingått ett strategiskt samarbete med RISE, Northvolt och LTU. Målet är att hitta nya former för samarbete kopplat till kompetensomvandling för framtidens gröna industri. Bland annat genom att etablera ett internationellt kompetenscenter där forskning, näringsliv och utbildning samverkar med fokus på hållbar energiomställning och smart industriell produktion. Det kan till exempel vara profilutbildningar på olika nivåer, relevant forskningsöverbyggnad och smartare koppling mellan det digitala och det fysiska. Det sistnämnda kan handla om alltifrån spännande labbmiljöer inom bland annat automation till robotik och XR-teknik, säger Ida Lindh.

Internationella och regionala universitet

Ida Lindh är övertygad om att Campus Skellefteå har stora möjligheter att förverkliga sina högt ställda mål om att bli en ännu viktigare spelare inom framtidens kompetensutveckling:

– Eftersom vi ligger mellan två stora universitetsstäder så är vi inte fastbyggda i strukturer, utan kan jobba snabbfotat, bejaka nya trender inom utbildningsområdet och samarbeta med internationella universitet likväl som regionala. Symbiosen mellan forskning, utbildning och näringsliv är central för att möta framtidsbranschernas behov. Det gör att Campus Skellefteå, tillsammans med de utbildnings- och forskningsaktörer som är verksamma här, blir allt viktigare för framtidens kompetensutveckling och det livslånga lärandet.

Behovet av högre utbildning ökar när Skellefteå växer

Skellefteå genomgår en stor expansion och får ett alltmer avancerat näringsliv, vilket innebär ett ökat behov av högre utbildning. – Det skapar goda förutsättningar att utveckla tillgången till högre utbildning i Skellefteå, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå. Nyetableringarna, med Northvolt som största draglok, innebär…

Skellefteås showroom visar platsens styrkor för omvärlden

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och Skellefteå befinner sig mitt i landets mest expansiva och blomstrande region. Här finns den nya industrins växtplats och intresset för platsen är stor. Som ett led i detta slår Showroom Skellefteå upp portarna i The Great Northern – det blir första…

Campus Skellefteå säkerställer framtidens kunskapsbehov

Hela Skellefteå vibrerar. Nya miljardetableringar med batteritillverkaren Northvolt i spetsen får positiva effekter för näringslivet och det arbetas intensivt för att lösa alltifrån bostadsbehov till rekryteringsfrågor. Mitt i allt detta finns Campus Skellefteå, som får en nyckelroll för att möjliggöra utvecklingen. – Den industri som växer fram här…

Skellefteå växer – vill du vara med?

I Skellefteå investeras mest per capita i Sverige just nu. Det handlar om minst 60 miljarder i privat och offentlig sektor fram till 2030 och mycket talar för att Skellefteå blir en av Sveriges främsta tillväxtzoner under 2020-talet. Såväl företag som offentliga aktörer i Skellefteå kommun kraftsamlar för den väntade…

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt!

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för vårt mål att växa till 80 000 invånare år 2030. Målsättningen för vårt arbete är att du som företagare ska ha de absolut bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla ditt företag med basen i Skellefteå kommun.

Välkommen att kontakta oss på Näringslivskontoret!

Kontakta oss