Northvolt

- Det här kan bli en av Europas största etableringar. Valet av Skellefteå är ett styrkebesked för hela norra Sverige, Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå.

Batterifabriken: helhetsförändring i samhället

Det var inte länge sedan beslutet om batterifabriken kom, men arbetet är redan igång. Just nu handlar det om markundersökningar och upphandlingar, men förhoppningen är att inom kort kunna starta markplanering och bygge av väg och järnväg. Själva fabriksbygget är dock bara en liten del av allt som händer.

Att framtidstron och motivationen i Skellefteå går på högvarv just nu har nog ingen missat. Arbetet med Northvolts etablering är i full gång. Men vad sker egentligen?
– Just nu görs geotekniska undersökningar av tomten för att ta reda på hur marken ser ut och hur den ska bearbetas för att bli ett bra industriområde. Det handlar om att till exempel se ifall det finns berg och planera eventuella sprängningar och förflyttningar av massor, säger Mikael Lindmark, projektledare på Skellefteå Kraft. I slutet av mars ska Skellefteå Kraft presentera förfrågningar som entreprenörer kan lämna anbud på gällande iordningställandet av tomten, förlängning av den befintliga järnvägen i området, förlängning av Torsgatan samt att anlägga vatten och avlopp till området.
– Dessa blir de fysiska jobb som först kommer att synas och det arbetet kommer nog igång under april eller maj. Torsgatans förlängning är tre kilometer. Det är ett stort arbete, och det var länge sedan det byggdes så mycket i Skellefteå. Vi har planerat en två år lång byggtid för gata och järnväg. Därtill kommer några månaders arbete för färdigställandet. Mikael berättar också att projektet är intressant för alla i hela kommunen och Norrland. Markarbeten är bara en del.
– Det handlar om elanslutningar, fjärrvärme, ånga och processvatten, bredband etcetera. Många bitar. Det är positivt för hela kommunen men i dagsläget framför allt för dem som jobbar med projekteringar och markentreprenader.

På frågan om bieffekter av Northvoltbeslutet berättar Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun, att Skellefteå haft en positiv utveckling de senaste två åren med fler inflyttare och ett fruktbart näringsliv.
– Det vore lätt att säga att framstegen vi gör idag helt och hållet beror på Northvolt, men riktigt så är det inte. Vi var redan igång med satsningar för att bana väg för målet om 80 000 invånare. Att Northvolt bestämmer att de kommer hit blir som grädde på moset. Andra industrier som redan var på väg hit har stärkts i sitt val. Självklart finns det också några företag som vill etablera sig på grund av att Northvolt meddelat att de genererar stora behov av exempelvis logistik, säger Lars Hedqvist och fortsätter:
– Northvolt pratar om 2 500 personer i arbetskraft. Det kommer leda till ökad pendling från närområdet samt inflyttning både nationellt och internationellt. Det ger en helhetsförändring i samhället som påverkar många. Bara byggandet ger tusentals arbeten som i sin tur ger en boost till butiker, restauranger, hotell, transportföretag, byggare, de som jobbar med el, vvs, maskiner och installationer. Detta tillsammans visar att Skellefteå är intressant vilket i sin tur ökar investeringsviljan i kommunen. Totalt sett ger det en väldigt stor påverkan.

Läs mer om projektet kring Northvolt

Skellefteåföretagen levererar idrottsredskap till hela världen

På flera av världens största idrottstävlingar och i aktivitetsparker runt hela jorden används redskap som tillverkats i Skellefteå. Smarta val och lyckade satsningar har bidragit till att en stor andel av Nordic Sports, Latitude 64:s och Fugu Sports produkter går på export. Nordic Sport är en av världens största…

Boliden sitter på en guldgruva av framtidens teknik

I en bransch som globalt sett är kvar i den traditionella gruvbrytningen har Boliden genomgått en digital transformation och positionerat sig som en av världens främsta gruvor när det gäller automation. Där de största gruvjättarna – som kan vara tio gånger större än Boliden – inte gjort sin hemläxa i…

Bilder av det konstnärliga näringslivet

Föreställ dig följande: Du är en person som lever på din kreativitet i en småstad i norra Sverige, men du känner dig lite ensam i ditt skrå. Vad gör du? Somliga skulle svara ”flytta till en större stad, där finns det säkert likasinnade”. Johan Lindström fick en annan idé. För…

Besökarnas Skellefteå värt att investera i

Besöksnäringen i Skellefteå är en växande miljardindustri. De senaste tio åren har inneburit en uppgång av gästnätter på hotell motsvarande 46 procent och nu byggs ett nytt premiumhotell för att bättre möta efterfrågan. Men det är bara början enligt Maria Broman, vd för Visit Skellefteå, som ser enorm potential i…

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt!

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för vårt mål att växa till 80 000 invånare år 2030. Målsättningen för vårt arbete är att du som företagare ska ha de absolut bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla ditt företag med basen i Skellefteå kommun.

Välkommen att kontakta oss på Näringslivskontoret!

Kontakta oss