Gruvnäringen

Världsledande metallåtervinning

Inom återvinningsområdet är Bolidens gruv- och smältverk världsledande inom återvinning av bas-och ädelmetaller, från till exempel elektronik skrot.  Anläggningen i Skelleftehamn, Rönnskär,  tar emot leveranser av koppar- och blykoncentrat från  egna gruvor, samt från externa leverantörer. Tack vare investeringar och vidareutveckling av kaldotekniken är smältverket idag världsledande på återvinning av elektronik. Från dessa material utvinns främst koppar, guld och silver. 

Gruvindustrin

Västerbotten är en av de mest mineralrika gruvregionerna i världen och Skellefteåområdet är fyllt till bredden av kompetensintensiva verksamheter.

En majoritet av Sveriges akademiska och professionella enheter finns i regionen. Här finns dessutom ett antal tillverkare i världsklass med inriktning på gruvutrustning, maskiner och mjukvara för gruvdrift. Men trots den väl utvecklade gruvnäringen finns det fortfarande utrymme att expandera verksamheten ytterligare då endast cirka 20 % av mineraltillgångarna beräknas vara exploaterade. 

Sverige är Europas största producent av järnmalm och näst störst på silver, guld och zink. Stora delar av fyndigheterna hittas i Skellefteåregionen där det öppnas nya gruvor nästan varje år.

Sveriges Klondyke

Upptäckten av fyndigheten i Boliden innebar en stor industriell explosion i kommunen och man talade om ett ”Sveriges Klondyke”. Smältverket Rönnskär togs i drift 1930 och var anpassat till malmens egenskaper (bl a den höga arsenikhalten) och innebar ytterligare en stor etablering. I dag är Rönnskär en av världens mest miljövänliga och effektiva smältverk och har även en specialisering i att återvinna metallskrot. Rönnskärsverken är fortfarande det största industriella arbetsstället i Skellefteå kommun med ca 800 anställda. I Bolidenområdet finns ca 600 anställda. En annan tongivande aktör är Bergteamet AB som har ca 500 anställda.

Casestories

Elite storsatsar i Skellefteå med unikt hotellkoncept

14 oktober öppnar Elite Hotels unika satsning The Wood Hotel i Sara kulturhus. En hotellupplevelse i världsklass med 205 moderna hotellrum, tre restauranger, skybar med takterrass och spa med panoramavy över Skellefteå. Direktören för det hela heter David Åberg, en före detta Skellefteåbo som flyttat hem igen – och som…

Läs mer

Skellefteå – platsen där digitala näringar frodas

På 80-talet investerade Skellefteå, som en av de absolut första kommunerna, i en superdator. En fingervisning som gett ringar på vattnet då Skellefteå idag är en plats där digitala och kreativa näringar frodas. – Här finns alla förutsättningar för den digitala sektorn – bra stöd, korta beslutsvägar, aktuella utbildningar…

Läs mer