Gruvnäringen

Världsledande metallåtervinning

Inom återvinningsområdet är Bolidens gruv- och smältverk världsledande inom återvinning av bas-och ädelmetaller, från till exempel elektronik skrot.  Anläggningen i Skelleftehamn, Rönnskär,  tar emot leveranser av koppar- och blykoncentrat från  egna gruvor, samt från externa leverantörer. Tack vare investeringar och vidareutveckling av kaldotekniken är smältverket idag världsledande på återvinning av elektronik. Från dessa material utvinns främst koppar, guld och silver. 

Gruvindustrin

Västerbotten är en av de mest mineralrika gruvregionerna i världen och Skellefteåområdet är fyllt till bredden av kompetensintensiva verksamheter.

En majoritet av Sveriges akademiska och professionella enheter finns i regionen. Här finns dessutom ett antal tillverkare i världsklass med inriktning på gruvutrustning, maskiner och mjukvara för gruvdrift. Men trots den väl utvecklade gruvnäringen finns det fortfarande utrymme att expandera verksamheten ytterligare då endast cirka 20 % av mineraltillgångarna beräknas vara exploaterade. 

Sverige är Europas största producent av järnmalm och näst störst på silver, guld och zink. Stora delar av fyndigheterna hittas i Skellefteåregionen där det öppnas nya gruvor nästan varje år.

Sveriges Klondyke

Upptäckten av fyndigheten i Boliden innebar en stor industriell explosion i kommunen och man talade om ett ”Sveriges Klondyke”. Smältverket Rönnskär togs i drift 1930 och var anpassat till malmens egenskaper (bl a den höga arsenikhalten) och innebar ytterligare en stor etablering. I dag är Rönnskär en av världens mest miljövänliga och effektiva smältverk och har även en specialisering i att återvinna metallskrot. Rönnskärsverken är fortfarande det största industriella arbetsstället i Skellefteå kommun med ca 800 anställda. I Bolidenområdet finns ca 600 anställda. En annan tongivande aktör är Bergteamet AB som har ca 500 anställda.

Casestories

Skellefteåföretaget en global jätte i sin nisch

Visste du att världens främsta tillverkare av fjärrstyrda rivningsrobotar finns i Skellefteå? Med 80 procent av den globala marknadsandelen och en omsättning på en miljard kronor med god lönsamhet är Brokk en jätte inom sin nisch. – Vi är stolta över vår resa och över att vara kvar i Skellefteå…

Läs mer