Elintensiv industri

Med en stabil infrastruktur, god tillgång av förnyelsebar energi och vana att hantera stora kunder är Skellefteå ett säkert val för elintensiva verksamheter. Årtionden av utveckling inom den tunga industrin har skapat ett av världens mest stabila elnät och med det kommunägda energibolaget Skellefteå Kraft finns goda förutsättningar att säkra ett långsiktigt lågt elpris. Luleå Tekniska Universitetet som finns på Campus Skellefteå har utbildningar i bland annat datornätverk, energiteknik och elkraftsteknik.

Skellefteå Kraft som är Sveriges femte största elbolag har en egen produktion på 3,9 TWh per år och äger 48 vattenkraftverk. Stora investeringar har även gjorts i vindkraftsparker och i bioenergi. Skellefteå ligger i prisområde 1 vilket innebär de lägsta elpriserna i Sverige, dessutom har Sverige en av de lägsta energiskatterna på elintensiva verksamheter i Europa. Detta innebär att företag får ett konkurranskraftigt pris samtidigt som de kan använda 100 % förnyelsebar energi. Det kallar vi en win-win situation.

Northvolt

Det som kan bli Europas största fabrik för produktion av litiumjonbatterier har börjat byggas i Skellefteå. Northvolt, vars mål är att bygga världens grönaste batterier med ett minimalt koldioxidutsläpp, är företaget som ska driva igenom detta. Tillgång till förnybar el, närproducerade metaller och återvinning av batterierna ska möjliggöra detta och i sin tur bidra till Europas omställning till förnybar energi.

Spaden sattes i marken sommaren 2018 för den första fjärdedelen av fabriken som beräknas vara klar 2020. Sedan kommer fabriken byggas med en etapp per år, vilket gör den helt utbyggd 2023. Den storskaliga fabriken i Skellefteå ska fullt utbyggd kunna tillverka batterier med en sammanlagd kapacitet på 32 GWh per år.

Läs mer om arbetet med Northvolt Ett

Datacenter

Norra Sveriges idealiska förhållanden för datalagring är allmänt känt och sedan Facebooks etablering i Luleå har flera andra företag sett till vår region som en naturlig plats för serverhallar. Vad gäller kylning av serverhallar är klimatet i Skellefteå mycket fördelaktigt för att kunna kyla dessa endast genom att cirkulera den kalla utomhusluften. Vidare kan man även utifrån en säkerhetssynpunkt argumentera Skellefteås ideala läge. Det finns få platser i världen som kan erbjuda en lika stark kombination av geologisk, politisk och infrastrukturell stabilitet som Skellefteå. Risken för naturkatastrofer är minimal och alla föreslagna siter ligger väl utanför riskområden för översvämningar. Även IT-sektorn har alltid varit stark och Skellefteå är en knutpunkt för IT med flera nationella och internationella operatörer, däribland Telenor, IP-only, Telia/Scanova, TELE2, TDC, Comhem och Sunet.

NODE POLE

Node Pole är Sveriges kommersiella investerings- och utvecklingsnav och arbetar proaktivt för att fler aktörer ska förstå fördelarna med att etablera elintensiva verksamheter i Sverige. Node Pole ägs av kraftbolagen Vattenfall och Skellefteå Kraft, och samarbetar med fler än 60 medlemsföretag, kommuner och Business Sweden. Node Pole arbetar för etableringar inom datacenterindustrin, liksom andra energiintensiva industrier i tillväxt såsom ex vis kolfiber- och batteriproduktion. Känd från flertalet stora etableringsframgångar i Sverige som Facebook, Amazon Web Services och Northvolt, 

Node Pole har ett dedikerat team med mångårig erfarenhet för att hjälpa investerare genom hela etableringsprocessen. På Node Poles hemsida finns jämförelser vad gäller priser och koldioxidutsläpp mellan olika länder samt en bred portfölj av siter redo att utvecklas.

Läs mer om Node Pole

Casestories

Northvolt Ett. Framtidens energi skapas här.

Det som kan bli Europas största fabrik för produktion av litiumjonbatterier har börjat byggas i Skellefteå. En resa som många vill vara med på. Där Skellefteå fått förmånen att vara i centrum. Northvolt, vars mål är att bygga världens grönaste batterier med ett minimalt koldioxidutsläpp, är företaget som ska driva…

Läs mer

Batterifabriken: helhetsförändring i samhället

Det var inte länge sedan beslutet om batterifabriken kom, men arbetet är redan igång. Just nu handlar det om markundersökningar och upphandlingar, men förhoppningen är att inom kort kunna starta markplanering och bygge av väg och järnväg. Själva fabriksbygget är dock bara en liten del av allt som händer. Att…

Läs mer