Cleantech

Skellefteås ledande position inom kraftproduktion från förnybara energikällor sträcker sig tillbaka till tidigt 1900-tal. Då blev etableringen av vattenkraft startskottet för utvecklingen av teknik och produktionsmetoder som med åren även har kommit att inkludera områden som vindkraft och bioenergi.

Målmedvetna investeringar och nära samarbete med spjutspetsforskning på regionens universitet gör att Skellefteå fortsätter att vara synonymt med framtidens förnybara energi. I första ledet går kommunalägda Skellefteå Kraft som målmedvetet fortsätter att driva branschutvecklingen i Sverige. 

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med en framstående position inom utvecklingen av miljöanpassad energiproduktion som vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Bolaget är en stor arbetsgivare på orten med behov av allt från ingenjörer och tekniker till ekonomer och montörer.

 

North Sweden Cleantech

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbotten och Örnsköldsvik. Vi finns för att vi är övertygade om att grön teknik och ren energi från norra Sverige kan utveckla världsmarknaden för hållbar tillväxt.
Skellefteåområdets framgångsrika gruv- och träindustrier och ledande utveckling av förnybar energi har skapat en stark framväxt av företag med specialistkunskaper inom miljöteknik. I dag finns här ett clean tech-kluster med aktörer inom allt från bioenergi och återvinning av bas- och ädelmetaller till världsledande utveckling av vindkraft i kallt klimat.

North Sweden Cleantech

 

Casestories

Därför pratar alla om cleantech

Nästa sommar står Skellefteå värd för en internationell konferens inom cleantech. Det är ett begrepp som dyker upp allt oftare i samband med att hållbar industri, tillväxt och framtid nämns. Men vad är cleantech och varför pratar alla om det? Jo, därför att det kan vara lösningen för dagens miljöproblem.

Läs mer